Cách dùng "whatever" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "whatever" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

1. Chức năng

IELTS TUTOR lưu ý:

2. Mang nghĩa "bất cứ thứ gì, mọi thứ"

=it is not important what is; it makes no difference what (is)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We'll go whatever the weather. 
 • whatever nonsense the papers print , some people always believe it (IELTS TUTOR giải thích: bất kể những điều vô nghĩa in trên báo chí, một số người vẫn luôn tin)

II. Dùng "whatever" như đại từ (pronoun)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • you can eat whatever you like (IELTS TUTOR giải thích: anh có thể ăn bất cứ cái gì anh thích)
 • whatever I have is yours (IELTS TUTOR giải thích: bất cứ thứ gì tôi có đều là của anh bất kể cái gì)
 • keep calm , whatever happens (IELTS TUTOR giải thích: hãy bình tĩnh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa)

III. Dùng "whatever" như hạn định từ (determiner)

IELTS TUTOR hướng dẫn Hạn Định Tiếng Anh (Determiners)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • we'll be grateful for whatever amount you can afford (IELTS TUTOR giải thích: ông trả cho được bao nhiêu chúng tôi cũng xin cám ơn)
 • take whatever measures you consider best (IELTS TUTOR giải thích: anh cứ dùng những biện pháp nào mà anh cho là tốt nhất)
 • you are right , whatever opinions may be held by others (IELTS TUTOR giải thích: anh vẫn có lý, dù những người khác có ý kiến gì chăng nữa)

IV. Dùng "whatever" như trạng từ (adv)

(dùng sau no + danh từ, nothing , none ... để nhấn mạnh) = whatsoever

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • there can be no doubt whatever about it (IELTS TUTOR giải thích: không thể có bất cứ một nghi ngờ nào về điều đó)
 • 'Are there any signs of improvement ? ''None whatsoever' (IELTS TUTOR giải thích: 'Có dấu hiệu cải thiện nào không? ''Chẳng thấy cái quái gì cả')
 • There is no evidence whatever to show that this is in fact the case.
 • "Bryce, could you do what I ask you to once in a while?" "Whatever." (IELTS TUTOR giải thích: sao cũng được)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK