Cách dùng "uncalled-for" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "uncalled-for" tiếng anh

Mang nghĩa "không đáng, không biện bạch được; không đúng chỗ, không đúng lúc "

=insulting or offensive / If a criticism, insult, remark, or action is uncalled-for, it is unfair, rude, or unkind and therefore considered to be unnecessary

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • uncalled-for impertinence (IELTS TUTOR giải thích: sự xấc láo không bào chữa được)
  • your comments were quite uncalled-for (IELTS TUTOR giải thích: những lời giải thích của anh hoàn toàn không cần thiết)
  • uncalled -for remark (IELTS TUTOR giải thích: nhận xét không đúng chỗ)
  • an uncalled-for remark There's no reason to make personal comments - that was completely uncalled-for.
  • I consider your remarks quite uncalled for

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK