Cách dùng từ"urge (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"urge (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"urge (n)"tiếng anh

1."urge"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự thôi thúc"

=If you have an urge to do or have something, you have a strong wish to do or have it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He had an urge to open a shop of his own. Resist the urge to nap during the day.
  • The urge to survive drove them on. (IELTS TUTOR giải thích:  Khát vọng sống còn đã thúc đẩy họ tiếp tục)
  • He fought the urge to run after her. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ấy cố gắng kìm chế sự thôi thúc chạy theo sau cô ấy)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE