Cách dùng giới từ "DURING" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng giới từ "DURING" tiếng anh

I. During là giới từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "trong suốt giai đoạn,trong lúc, trong thời gian"

=at one point within a period of time or a process

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • During his visit to South Africa, the president met Archbishop Tutu. 
  • Fournier was killed in action during the First World War.
  • During the summer season, all the hotels are full. 
  • Many creatures stay underground during daylight hours.
  • During my absence , they have done too many evils (IELTS TUTOR giải thích: trong thời gian tôi vắng mặt, họ đã làm quá nhiều điều xấu xa)
  • Nobody likes to leave home during the stormy night (IELTS TUTOR giải thích: chẳng ai thích ra khỏi nhà trong đêm giông bão)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE