Cách dùng từ"unrest (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"unrest (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"unrest (n)"tiếng anh

1."unrest"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"náo động, bất ổn, hỗn loạn"

=If there is unrest in a particular place or society, people are expressing anger and dissatisfaction about something, often by demonstrating or rioting.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The real danger is civil unrest in the east of the country. 
  • The capital city is facing growing political unrest. (IELTS TUTOR giải thích:   Thành phố thủ đô đang đối mặt với tình trạng bất ổn leo thang)
  • Zimbabweans have suffered from political and social unrest. (IELTS TUTOR giải thích:   Người dân Zimbabwe đã phải chịu đựng sự bất ổn chính trị và xã hội)
  • There is growing unrest among students in several major cities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE