Cách dùng từ"signature" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "signature" tiếng anh

I. Dùng"signature" như noun

IELTS TUTOR lưu ý:

 • signature  vừa là danh từ đếm được, vừa  không  đếm  được  

1. Mang nghĩa"chữ kí"

=a person’s name written in a special way by that person/Your signature is your name, written in your own characteristic way, often at the end of a document to indicate that you wrote the document or that you agree with what it says.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, signature  là  danh  từ  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Is this your signature on the letter? 
 • Collecting signatures for a petition
 • Place your signature right here. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy ký tên của anh ngay đây)
 • I was writing my signature at the bottom of the page.
 •  ...a petition containing 170 signatures.

2. Mang nghĩa"sự ký, việc ký cái gì"

=the action of signing something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, signature  là  danh  từ  không  đếm  được  
 • signature of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My secretary will bring the papers for signature this afternoon. 
  • a contract ready for signature (IELTS TUTOR giải thích: một hợp đồng đã sẵn sàng để ký)
  • Ten years after signature of the treaty the terms will be re-examined.

  II. Dùng"signature" như adj

  Mang nghĩa"đặc trưng, nổi bật, cái làm nên thương hiệu"

  =signature items are special and identified with a particular person, company etc

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Every chef has a signature dish which is their own creation and encapsulates their restaurant’s philosophy.
  • Rabbit stew is one of chef Giancarlo Moeri's signature dishes. 
  • The dress reflects our signature style of understated elegance with individuality.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE