Cách dùng từ ATTRIBUTE trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích bài sửa cũng của bạn đạt 6.0 này mà cho TASK 2 nhé ngày 5/7/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng từ ATTRIBUTE trong tiếng anh

I. Dùng ATTRIBUTE như động từ

1. attribute sth to sth: cái gì là nguyên nhân của cái gì ( cho là gây nên)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the weather attributes to the delay of the flight. (thời tiết được cho là gây nên sự trì hoãn chuyến bay)
 • Her success can be attributed to three main factors.

2. attribute sth to sb: xuất phát / nguồn gốc từ ai

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This idea has long been attributed to Keynes, but in fact he was not the first to think of it (có nguồn gốc từ Keynes, Keynes là người phát hiện ra cái idea đó)

  II. Dùng ATTRIBUTE như danh từ

  IELTS TUTOR giải thích:

  • Attribute (noun) đặc tính

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Self-confidence is a rare attribute in a 17-year-old. 
  • She has the physical attributes to become a championship swimmer.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK