Cách dùng danh từ"roadside"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"roadside"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"roadside"

1."roadside"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"bên đường, bên lề đường"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There are no roadside barriers. (IELTS TUTOR giải thích: Không có rào chắn bên đường)
 • There are roadside cafes on downtown. (IELTS TUTOR giải thích: Có nhiều quán cà phê lề đường ở trung tâm thành phố)
 • We stopped to buy fruit at the roadside. 
 • a roadside café
 • The roadside is the area at the edge of a road. 
 • Bob was forced to leave the car at the roadside and run for help. 
 • Roadside cafes are now a big part of the catering industry.
 • The car pulled in at/by/on the roadside. 
 • We stopped at a roadside café for lunch.
 • There are so many roadside trees. (IELTS TUTOR giải thích: Có rất nhiều cây ven đường)
 • He dropped me at the roadside. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy bỏ tôi dọc đường)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK