Cách dùng từ"rear"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"rear"tiếng anh

I. Cách dùng danh từ"rear"

Mang nghĩa"bộ phận đằng sau, phía sau"

=the part of a place or thing that is at the back

IELTS TUTOR lưu ý:

  • the rear 
  • at the rear
  • rear of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The main entrance is at the rear. 
  • The rear of the bus/house/procession
  • The garden is at the rear of the house (IELTS TUTOR giải thích: khu vườn ở đằng sau nhà)

II. Cách dùng tính từ"rear"

Mang nghĩa"ở phía sau, hậu"

=at the back of something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tính từ rear chỉ đứng trước noun 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Keep your front and rear lights in good working order.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE