Cách dùng tính từ"hazardous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"hazardous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"hazardous"tiếng anh

Mang nghĩa"mạo hiểm; nguy hiểm"

=dangerous, especially to people’s health or safety

IELTS TUTOR lưu ý:

  • hazardous to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • hazardous driving conditions 
  • These chemicals are hazardous to human health.
  • It is a potentially hazardous environment. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là môi trường tiềm ẩn sự nguy hiểm)
  • These chemicals are hazardous to human health. (IELTS TUTOR giải thích: Những hóa chất này nguy hiểm đối với sức khỏe con người)
  • These chemicals are hazardous to children's health. (IELTS TUTOR giải thích: Những hóa chất này rất nguy hiểm đối với sức khỏe trẻ em)
  • They have no way to dispose of the hazardous waste they produce. 
  • Passive smoking can be hazardous to health.
  • hazardous industries/materials/substances

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK