Cách dùng từ "milling" tiếng anh

· Cách dùng từ

Ngoài bài Task 1 của bạn học sinh đi thi ngày 5/7/2020 đã được IELTS TUTOR sửa kĩ và nhận xét, hôm nay IELTS TUTOR Giải thích Cách dùng từ "milling" tiếng anh

Mang nghĩa "sự xay, sự nghiền, sự cán"

=the activity of cutting metal or making it into particular shapes using a special machine, or of crushing grain into flour:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • milling là danh từ không đếm được 
  • milling machines/equipment

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some wheat is not suitable for flour milling. 
  • the milling industry/process
  • Rice Broken is another by - product of rice milling industry. (IELTS TUTOR giải thích: Gạo tấm là một sản phẩm phụ của ngành công nghiệp xay xát gạo)
  • We are also interested in shapers, grinders and milling machines. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi cũng quan tâm đến máy bào, máy nghiền và máy xay)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK