Cách dùng từ"european" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ european tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng"european" như noun

Mang nghĩa"người Châu Âu"

=A European is a person who comes from Europe.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • European là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a party of Europeans

II. Dùng"european" như adj

Mang nghĩa"thuộc châu âu"

=European means belonging or relating to, or coming from Europe.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...in some other European countries.
  • a European city European history
  • I like the European cultures. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích các nền văn hóa châu Âu)
  • Most European countries are democracies. (IELTS TUTOR giải thích: Đa số các nước Châu Âu đều theo chế độ dân chủ)
  • A slowdown in European growth has prompted investors to switch away from the euro.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE