Cách dùng từ"daring"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"daring"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"daring"

1. Mang nghĩa"táo bạo, cả gan, liều lỉnh"

=brave and taking risks/showing bravery and willingness to risk danger or criticism

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a daring escape 
 • This is a daring new film (= one willing to risk criticism) by one of our most original modern directors. 
 • She was wearing a fairly daring (= short) skirt that barely covered her bottom.
 • a daring, experimental performance 
 • No one reaches a high position without daring. (IELTS TUTOR giải thích: Chẳng ai đạt đến địa vị cao mà không từng liều lĩnh)
 • Specially trained troops carried out a daring rescue operation.
 • People who are daring are willing to do or say things which are new or which might shock or anger other people. 
 • Bergit was probably more daring than I was. 
 • He realized this to be a very daring thing to ask.
 •  ...one of the most daring political theatres in Prague.

2. Mang nghĩa"táo bạo, độc lạ, không như thường lệ"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • one of the most daring rescues ever attempted
  • It's a daring and highly original film. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một bộ phim táo bạo và hết sức độc đáo)
  • Life is either a daring adventure or nothing. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc sống là dám phiêu lưu hoặc là không là gì cả)
  • A daring person is willing to do things that might be dangerous. 
  • ...the heroic and daring Charlie Pierce. 
  • His daring rescue saved the lives of the youngsters.

  III. Cách dùng danh từ"daring"

  Mang nghĩa"sự táo bạo"

  =the quality of being brave and willing to take risks

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He showed great daring on the battlefield.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK