Cách dùng trạng từ"astray"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"astray"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"astray"tiếng anh

1. Mang nghĩa"lạc lối, lạc đường"

=to become lost or go to the wrong place

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The money seems to have gone astray.
  • My luggage went astray! (IELTS TUTOR giải thích: Hành lý của tôi lạc mất rồi!)

2. Mang nghĩa"chệch khỏi con đường, chệch hướng"

=to go wrong or do something wrong

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Married men and women who have gone astray
  • He had been led astray by undesirable friends (IELTS TUTOR giải thích: hắn bị đám bạn bè bất hảo dẫn đi lầm đường lạc lối)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE