Cách dùng từ "artificially" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng từ "artificially" tiếng anh

1. Mang nghĩa "nhân tạo, công nghiệp"

=in a way that uses an industrial process or substance, rather than being natural

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Most mushrooms sold in supermarkets have been grown artificially in manure.
 • The growers use both natural and artificial light. 
 • Human brain cells have been grown artificially in the laboratory. (IELTS TUTOR giải thích: Tế bào thần kinh của con người đã phát triển trong điều kiện nhân tạo của phòng thí nghiệm)
 • The product contains no artificial colours, flavours, or preservatives.

2. Mang nghĩa "giả tạo, ảo, cố ý"

=in a way that has been intentionally caused by people's actions, rather than happening naturally or by chance

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Price - fixing keeps prices artificially high. (IELTS TUTOR giải thích: Sự thỏa thuận ấn định giá làm cho giá cao một cách ổn định giả tạo)
 • They are keeping their prices artificially low.

3. Mang nghĩa "gượng gạo, không tự nhiên"

=in a way that is not sincere

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She gave an artificially sweet smile.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK