Cách dùng từ "air" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "air" tiếng anh

I. "air" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "không khí; bầu không khí; không gian, không trung"

the mixture of gases that surrounds the earth and that we breathe

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • pure air (IELTS TUTOR giải thích: không khí trong sạch)
  • fresh air (IELTS TUTOR giải thích: không khí mát mẻ)
  • in the open air (IELTS TUTOR giải thích: ở ngoài trời)
  • I went outside to get some fresh air. 
  • You should put some air in your tyres - they look flat to me.

2. Mang nghĩa "khí quyển của trái đất nơi máy bay bay"

the space above the ground, especially high above the ground

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to travel by air (IELTS TUTOR giải thích: đi bằng máy bay; đi bằng đường hàng không)
  • to send goods by air (IELTS TUTOR giải thích: gửi hàng hoá theo đường hàng không)
  • the site of the old fort is clearly visible from the air (IELTS TUTOR giải thích: từ trên không, có thể thấy rõ di tích pháo đài cổ)
  • air travel , transport , traffic , freight (IELTS TUTOR giải thích: đi du lịch, vận tải, giao thông, chuyên chở hàng hoá bằng máy bay)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK