Cách dùng từ "adorned" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "adorned" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Decoration IELTS

II. Cách dùng từ "adorned"

1. "adorn" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa "trang trí thêm cho đẹp"

=If something adorns a place or an object, it makes it look more beautiful.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Da Nang adorned with flags and banners for National Day celebration
  • His watercolour designs adorn a wide range of books. 
  • Several magnificent oil paintings adorn the walls
  • The room is adorned with pictures. (IELTS TUTOR giải thích: Căn phòng được trang hoàng bằng tranh ảnh)
  • The company's lobby is adorned with many things. (IELTS TUTOR giải thích: Tiền sảnh công ty được trang trí nhiều thứ)
  • The bride's hair was adorned with white flowers.
  • Several original paintings adorn the walls.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK