Cách dùng động từ "trigger" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "trigger" tiếng anh

I. Trigger là ngoại động từ

II. Trigger mang nghĩa "làm nổ ra, gây ra"

(to cause something to start)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the smoke triggered off the alarm (IELTS TUTOR giải thích: đám khói gây ra cuộc báo động)
  • I triggered the smoke alarm when I burned the potatoes.
  • Eating chocolate can trigger a migraine headache in some people.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK