Cách dùng trạng từ"unconditionally"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"unconditionally"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"unconditionally"tiếng anh

Mang nghĩa"vô điều kiện"

=in a way that is complete and not limited in any way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He thanked his mother for being unconditionally supportive. 
  • She apologized unconditionally. 
  • We must immediately and unconditionally cut all contacts with them. 
  • As a parent, it's important to love unconditionally, but to praise conditionally. 
  • He accepts me for who I am, unconditionally.
  • He cannot save unconditionally. (IELTS TUTOR giải thích: Ngài không thể cứu rỗi vô điều kiện)
  • We always love each other unconditionally. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi lúc nào cũng yêu nhau không tính toán)
  • I love you willingly and unconditionally. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi yêu bạn một cách tự nguyện và vô điều kiện)
  • Do you believe that God loves you unconditionally? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có tin là Chúa yêu thương bạn vô điều kiện không?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE