Cách dùng trạng từ "thereupon" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng trạng từ "thereupon" tiếng anh

I. �Thereupon là trạng từ

II. Cách dùng thereupon

Mang nghĩa "ngay sau đó, tiếp theo ngay sau đó"

(immediately after something that is mentioned)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Thereupon, he got up and walked out. (IELTS TUTOR xét ví dụ: Ngay sau đó ông ta đứng dậy và đi ra ngoài) 
  • Thereupon, a young man of noble birth, brave in action and alert in mind appeared. (IELTS TUTOR xét ví dụ: Ngay sau đó đã xuất hiện một người thanh niên trẻ tuổi thuộc dòng dõi cao quý, dũng cảm trong hành động và tỉnh táo trong suy nghĩ)
  • He thereupon produced a knife and stabbed the assailant. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK