Cách paraphrase từ "then" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích từ vựng và cấu trúc của bài báo nổi bật IPhone tempting first qua - what failed mention, IELTS TUTOR tổng hợp thêm Cách paraphrase từ "then" tiếng anh

I. Cách dùng từ THEN

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ THEN tiếng anh

II. Cách paraphrase từ "then" tiếng anh

1. later

IELTS TUTOR hướng dẫn SỰ KHÁC NHAU AFTER VÀ LATER

2. next

3. subsequently

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & Word form "subsequently"

4. at that point

5. at that time

6. on that occasion

7. thereupon

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK