Cách dùng trạng từ"thenceforth"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"thenceforth"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"thenceforth"tiếng anh

Mang nghĩa"từ đó, từ lúc đó, từ dạo ấy"

=Thenceforth means starting from a particular time in the past that you have mentioned/after that; from that time forward

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My life was totally different thenceforth
  • The property was known thenceforth as The Manor.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK