Cách dùng danh từ"By the end of..." tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh"By the end of..." tiếng anh

Mang nghĩa"cuối thời điểm nào đó"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • By the end of this decade, CO2 emissions from transport are predicted to reach 739 billion tonnes (IELTS TUTOR giải thích: trước cuối thập kỷ này)
  • By the end of the month, we'll be well away. (IELTS TUTOR giải thích: Vào cuối tháng chúng ta sẽ có những bước tiến xa)
  • You'll have my answer by the end of the week. (IELTS TUTOR giải thích: Bà sẽ có câu trả lời của tôi trước cuối tuần này)
  • By the end of 1981, India had over 100, 000 biogas units. (IELTS TUTOR giải thích: Vào cuối năm 1981, Ấn Độ đã có trên 100,000 bộ thiết bị khí sinh học)
  • Tax forms must be in by the end of October. (IELTS TUTOR giải thích: Các mẫu thuế phải được nhận trước cuối tháng 10)
  • She was clapped out by the end of the day. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta mệt nhoài vào cuối ngày)
  • The project will be completed by the end of April. (IELTS TUTOR giải thích: Dự án cuối tháng 4 sẽ được hoàn thành)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE