Cách dùng trạng từ "moreover"

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ "moreover"

I. "moreover" là trạng từ

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách dùng

Mang nghĩa "hơn nữa, ngoài ra, vả lại (thêm một ý mới ngoài ý đã có)"

=(used to add information) also and more importantly / used for introducing an additional and important fact that supports or emphasizes what you have just said

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The whole report is badly written. Moreover, it's inaccurate. 
  • It was a good car and, moreover, the price was quite reasonable.
  • There was a man immediately behind her. Moreover, he was observing her strangely. 
  • It is a dull place during mid-year vacations and, moreover, a hot one
  • Moreover the cop carried a machine gun as well. (IELTS TUTOR giải thích: Hơn thế nữa anh cảnh sát cũng đã mang theo một khẩu súng máy)
  • She's beautiful and moreover she's a sweet girl. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy xinh đẹp và cũng là một cô gái dịu dàng)
  • More and more people are opposed to the idea of increasing university fees. Moreover, there is now evidence that it discourages many students from coming to the UK.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE