Cách dùng trạng từ "Coincidentally" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR Cách dùng trạng từ "Coincidentally" tiếng anh

Mang nghĩa "một cách trùng hợp"

=used for saying that something happens by chance

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Coincidentally, she lives next door to my mother.
  • Mo shut his eyes and swung, the ball and the bat coincidentally arriving at the same place at the same time.
  • Coincidentally, she lives next door to my mother. (IELTS TUTOR giải thích: Một cách trùng hợp, cô ấy sống kế bên nhà mẹ tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK