Cách dùng động từ "showcase" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR Cách dùng động từ "showcase" tiếng anh

I. Showcase là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "trình diễn, triển lãm, show các tính năng tốt để thu hút"

=to show someone or something in a way that attracts attention and emphasizes their good qualities

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a comedy sketch that showcases their unique style of humour
  • Within your company, take on an extra project that might showcase your new skills. (IELTS TUTOR giải thích: Trong công ty của bạn, hãy nhận thêm một dự án khác để khoe kĩ năng mới của mình)
  • Peter took his elbow and tugged him around into a slow spin to showcase the pale gray tux. IELTS TUTOR giải thích: Peter cầm khuỷu tay ông ấy và đưa ông ấy diễu quanh nhà để trình diễn mình trong bộ áo vét màu xám nhạt) 
  • Write articles to showcase your knowledge and get them published or, better still, give speeches or presentations to share your expertise and achievements. IELTS TUTOR giải thích: Hãy viết những bài viết để trình bày kiến thức và đăng chúng trên báo, hoặc tốt hơn nữa là, tổ chức buổi nói chuyện hoặc giới thiệu để chia sẻ chuyên môn và thành tích của bạn)
  • It can be used to showcase good work. IELTS TUTOR giải thích: Nó có thể được sử dụng để trình diễn các tác phẩm hay)
  • The main aim of the exhibition is to showcase British design.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK