Cách dùng trạng từ"anymore"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"anymore"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"anymore"tiếng anh

Mang nghĩa"còn nữa"

=used when talking or asking about a situation that has ended, or about something that someone has stopped doing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Don’t you love me anymore? They don’t live here anymore.
  • I can't wait anymore. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thể đợi được nữa)
  • Don't hurt me anymore. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng làm tôi tổn thương nữa)
  • I don't ride my motorbike much anymore. I couldn't trust him anymore. 
  • People are not interested in movies anymore.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE