Cách dùng "to stand someone in good stead"

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng "to stand someone in good stead"

Mang nghĩa "rất có ích cho ai sau này"

=If you say that something will stand someone in good stead, you mean that it will be very useful to them in the future.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These two games here will stand them in good stead for the future. 
  • His knowledge of English stood him in good stead when he was sent to Australia on business. (IELTS TUTOR giải thích: Kiến thức về anh văn rất có ích cho anh ấy khi được cử đi Úc công tác)
  • My anorak has stood me in good stead this winter. (IELTS TUTOR giải thích: Cái áo khoác ngoài có mũ trùm đầu rất có ích cho mình mùa đông này)
  • My years of teaching stood me in good stead.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc