Cách dùng động từ "Forestall" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "Forestall" tiếng anh

I. "Forestall" là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "hành động trước người khác để ngăn anh ta làm một việc gì; chặn trước"

= to prevent something from happening by saying or doing something before it can happen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I had my objection all prepared , but Stephens forestalled me (IELTS TUTOR giải thích: tôi chuẩn bị sẵn tất cả để phản đối, nhưng Stephens đã chặn tôi trước)
  • to forestall a competitor (IELTS TUTOR giải thích: chặn trước một đối thủ)
  • It’s hoped that the bank’s measure will forestall a return to high inflation.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK