Cách dùng tính từ"Volcanic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"Volcanic "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"Volcanic"

1. Mang nghĩa"(thuộc) núi lửa"

=Volcanic means coming from or created by volcanoes.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Over 200 people have been killed by volcanic eruptions. 
  • Mount Unzen spewed out volcanic ash, gas, and rock. 
  • St Vincent is a lush, volcanic island.
  • Earthquakes often come together with volcanic eruptions.(IELTS TUTOR giải thích:  Những trận động đất thường đi cùng với núi lửa)
  • I think volcanic activity is one possibility.(IELTS TUTOR giải thích:  Tôi nghĩ rằng hoạt động của núi lửa là một khả năng)
  • Volcanic eruptions spread dust high into the stratosphere.(IELTS TUTOR giải thích:  Bụi từ các vụ phun trào núi lửa đã lan rộng lên tầng bình lưu)

2. Mang nghĩa"nóng nảy, hung hăng, sục sôi (tính tình...)"

=likely to become very angry suddenly, or involving great anger

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They had to deal with the actor's famously volcanic temper. 
  • They claimed to get on well despite their volcanic rows.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE