Cách dùng tính từ"viral"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"viral"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"viral"tiếng anh

1. Mang nghĩa"thuộc virus, dịch bệnh"

=caused by or relating to a virus

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  a viral infection
 • Swine vesicular disease is a viral disease. (IELTS TUTOR giải thích: Bệnh nổi mụn nước ở lợn là một loại bệnh do virút gây ra)
 • Please read below message warning on viral conjunctivitis. (IELTS TUTOR giải thích: Các bạn xem thông tin cảnh báo bên dưới về dịch đau mắt)
 • A viral disease or infection is caused by a virus.
 •  ...a 65-year-old patient suffering from severe viral pneumonia

2. Mang nghĩa"rất thịnh hành"

=very popular and spreading very quickly, especially on the internet/A viral film clip, story, or message is one that spreads quickly because people share it on social media and send it to each other.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • go  viral  = to become very popular very quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Within weeks, her blog went viral.
 • Viral marketing has always been a highly desirable outcome of brand building. (IELTS TUTOR giải thích: Tiếp thị lan truyền luôn là một kết quả được mong ước cao của việc xây dựng thương hiệu)
 • The Facebook post soon went viral.
 •  ...viral videos.
 • There's no surefire way to make a given video go viral, even if it features a celebrity.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE