Cách dùng tính từ"perished"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"perished"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"perished"tiếng anh

Mang nghĩa"lạnh chết đi được, lạnh không chịu nổi"

=extremely cold

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • we were perished with cold and hunger (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi đói và rét chết đi được)
  • If someone is perished, they are extremely cold.
  • I was absolutely perished. 
  • I was perished. No jacket, no torch, wet through, exhausted.
  • Her hands were perished. 
  • I'm perished with cold.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE