Cách dùng tính từ"urban"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"urban"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"urban"

Mang nghĩa"ở thành phố, trong thành phố "

=relating to towns and cities, or happening there

IELTS TUTOR lưu ý:

  • an urban area/centre/community 
  • urban decay/development/planning

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • urban population (IELTS TUTOR giải thích: nhân dân thành thị)
  • Most of the population is an urban population. 
  • Most urban areas are close to a park.
  •  ...urban planning.
  • urban area (IELTS TUTOR giải thích: khu vực đô thị)
  • The high-speed train link is responsible for one of the biggest urban regeneration projects in the area.
  • People moved to the urban areas for jobs. 
  • Urban poverty is on the increase.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK