Cách dùng tính từ"unvarnished"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"unvarnished"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"unvarnished"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • unvarnished đứng trước noun 

Mang nghĩa"thẳng thắn, không tô vẽ"

=An unvarnished statement is expressed in a plain and honest way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You don't expect a politician to tell you the unvarnished truth.
  • She told him the plain unvarnished truth. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy kể cho anh ta sự thật một cách thật thà thẳng thắn)
  • Give an unvarnished account of what happened. (IELTS TUTOR giải thích: Làm một tường thuật thẳng thắn về những gì đã xảy ra)
  • It was the plain unvarnished truth.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE