Cách dùng tính từ"unrivalled"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unrivalled"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unrivalled"tiếng anh

Mang nghĩa"vô địch, không có địch thủ, không có gì sánh được"

=used for emphasizing that something is much better or more important than other similar things

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The specimens of Asiatic porcelain are unrivalled in Europe. (IELTS TUTOR giải thích: Ở châu Âu không có gì sánh được với những mẫu đồ sứ châu Á)
  • The hotel enjoys an unrivalled position overlooking the lake. (IELTS TUTOR giải thích: Khách sạn ở một vị trí thuận lợi độc nhất nhìn xuống hồ)
  • Their reputation is unrivalled for quality anywhere in the UK. (IELTS TUTOR giải thích: Ở Anh, danh tiếng của họ thì không ai có thể so sánh được)
  • Their reputation is unrivalled for quality anywhere in the UK.
  • He had an unrivalled knowledge of south Arabian society, religion, law and customs. 
  • It's a team unrivalled in stature, expertise and credibility

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE