Cách dùng tính từ"uninsured"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"uninsured"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"uninsured"tiếng anh

Mang nghĩa"không có bảo hiểm, không được bảo hiểm"

=not covered by insurance

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • uninsured motorists
  • The plan has provided health insurance for many Americans who were previously uninsured. 
  • In court, he admitted driving an uninsured, untaxed car. uninsured drivers
  • Uninsured children with pre - existing conditions might not get help until 2014. (IELTS TUTOR giải thích:  Trẻ em với bảo hiểm không được bảo hiểm có thể sẽ không được giúp đỡ cho đến năm 2014)
  • an uninsured driver 
  • an uninsured claim 
  • She was caught driving while uninsured.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE