Cách dùng tính từ"unequivocal"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unequivocal"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unequivocal"tiếng anh

Mang nghĩa"không mập mờ; rõ ràng"

=If you describe someone's attitude as unequivocal, you mean that it is completely clear and very firm.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Richardson's unequivocal commitment to fair play. 
  • Yesterday, the message to him was unequivocal: 'Get out.'
  • Please give an unequivocal demand. (IELTS TUTOR giải thích: Làm ơn đưa ra yêu cầu rõ ràng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE