Cách dùng danh từ"landmark"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"landmark"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"landmark"

1."landmark"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"mốc ranh giới, giới hạn, toà nhà nổi bật"

=A landmark is a building or feature which is easily noticed and can be used to judge your position or the position of other buildings or features.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The Ambassador Hotel is a Los Angeles landmark.

2.2. Mang nghĩa"cột mốc, bước ngoặc"

=You can refer to an important stage in the development of something as a landmark.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a landmark arms control treaty. 
  • The October Revolution is a great landmark in the history of mankind (IELTS TUTOR giải thích: cuộc cách mạng tháng Mười là một bước ngoặc lớn trong lịch sử loài người)
  • The baby was one of the big landmarks in our relationship.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE