Cách dùng tính từ "transcendent" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng tính từ "transcendent" tiếng anh

Mang nghĩa "vô cùng lớn, tối cao, siêu việt, hơn hẳn"

=not limited or influenced by negative attitudes, thoughts, or feelings / greater, better, more important, or going past or above all others

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a transcendent God
  • transcendent power/beauty/love 
  • He describes seeing Pelé play football as one of the transcendent moments of his life.
  • transcendent genius (IELTS TUTOR giải thích: thiên tài siêu việt)
  • He is writer of transcendent genius. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta là một nhà văn thiên tài siêu việt)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK