Cách dùng tính từ"threatening"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"threatening"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"threatening"tiếng anh

Mang nghĩa"đe doạ, hăm doạ"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Asala denies having a life threatening disease. (IELTS TUTOR giải thích: Asala phủ nhận đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo)
  • a threatening look 
  • She’s been receiving threatening phone calls.
  • They have a threatening gesture. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có một cử chỉ đe dọa)
  • As the threatening clouds approached, the winds suddenly blew up into a blinding snowstorm. 
  • The center received two threatening phone calls on Thursday evening after news of the shootings. 
  • She was accused of stalking the actress by repeatedly calling her and sending threatening letters over the past few months. 
  • Any time you point a gun in someone's direction in a threatening manner, you've committed an aggravated assault. 
  • Mostly he paints seascapes - stormy waters meeting a dark and threatening sky.
  • She received a threatening letter this morning. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy nhận được một bức thư hăm dọa sáng nay)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE