Cách dùng tính từ"tasteful"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"tasteful"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"tasteful"tiếng anh

Mang nghĩa"có gu"

=If you say that something is tasteful, you consider it to be attractive, elegant, and in good taste/attractive and chosen for style and quality:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The decor is tasteful and restrained.
  •  ...tasteful jewelry.
  • Each wedding dress is modish, distinctive and tasteful. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi trang phục cưới thì hợp thời trang, đặc biệt và trang nhã)
  • Their house is very tasteful, but it doesn't have any soul.
  • a tasteful selection of music 
  • Her remarks were very tasteful.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE