Cách dùng tính từ"sole"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"sole"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"sole"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • sole đứng trước noun 

1. Mang nghĩa"duy nhất, độc nhất"

=The sole thing or person of a particular type is the only one of that type.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  Their sole aim is to destabilize the Indian government.
  • His sole concern was for the children. (IELTS TUTOR giải thích:  Sự lo âu duy nhất của anh ấy là đám trẻ)

2. Mang nghĩa"(thuộc) một người (một nhóm)"

=If you have sole charge or ownership of something, you are the only person in charge of it or who owns it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many women are left as the sole providers in families after their husband has died. 
  • We win the sole agency contract. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng ta đã giành được hợp đồng đại lí độc quyền)
  • Chief Hart had sole control over that fund.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE