Cách dùng"in-house" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng"in-house" tiếng anh

Mang nghĩa"nội bộ, trong bản thân công ti đó làm..."

=In-house work or activities are done by employees of an organization or company, rather than by workers outside the organization or company/​within a company or an organization

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in-house vừa là adv, vừa là adj 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A lot of companies do in-house training. 
  • Company meetings or in - house staff seminars can be fun, while getting the basics right. (IELTS TUTOR giải thích:  Những cuộc họp công ty hoặc hội thảo nhân viên nội bộ có thể đầy hứng thú, đồng thời bảo đảm được nội dung cuộc họp)
  • Local newspapers, professional newsletters, even in - house company publications have white space they need to fill. (IELTS TUTOR giải thích:  Các tờ báo địa phương, bản tin ngành, hay cả những ấn phẩm nội bộ luôn có những khoảng trống cần được lấp đầy)
  • The magazine is still produced in-house.
  • This engine has been designed and produced in-house. 
  • I prefer working in-house than being at an agency.
  • an in-house training scheme 
  • All our advertising material is designed in-house.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE