Cách dùng tính từ"shrinking"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"shrinking"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"shrinking"

Mang nghĩa"đang thu hẹp lại, đang co lại"

=becoming smaller or less

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Shrinking nếu là adj thì chỉ đứng trước noun
  • rapidly/steadily/slowly shrinking
  • a shrinking budget/economy/market

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The shrinking workforce would have to support a growing number of retired people.
  • The rapidly shrinking middle class worries that our children won't have the same chances we had 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK