Cách dùng tính từ"relieved"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"relieved"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"relieved"tiếng anh

Mang nghĩa"cảm thấy bớt căng thẳng"

=If you are relieved, you feel happy because something unpleasant has not happened or is no longer happening.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We are all relieved to be back home. 
  • I am very relieved that it is over. 
  • He was relieved at the result.
  • She seems to feel relieved. (IELTS TUTOR giải thích:   Dường như cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm)
  • You must be relieved that it's over. (IELTS TUTOR giải thích:   Hẳn là anh cảm thấy thanh thản vì nó đã kết thúc)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE