Cách dùng tính từ"quarrelsome"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"quarrelsome"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"quarrelsome"tiếng anh

Mang nghĩa"hay sinh sự, dễ cáu, hay gây gổ"

=A quarrelsome person often gets involved in arguments.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is a quarrelsome person. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta là người hay gây sự)
  • He is often quarrelsome in his cups. (IELTS TUTOR giải thích: Nó có thói quen uống rượu vào là gây gỗ)
  • He is always quarrelsome in his cups. (IELTS TUTOR giải thích: Lúc nào anh ta cũng rượu vào là gây gỗ)
  • Benedict had been a wild boy and a quarrelsome young man.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK