Cách dùng động từ"outrank"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"outrank"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"outrank"

1."outrank" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hơn cấp, ở cấp cao hơn"

=If one person outranks another person, he or she has a higher position or grade within an organization than the other person/to have a higher rank than someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I am rarely intimidated by people who "outrank" me. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi ít khi nào cảm thấy tự ti trước những người có vẻ "quí tộc" hơn mình)
  • He becomes a page, responsible for cleaning the rooms of and waiting on those who outrank him. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy trở thành một cậu bé phục vụ có trách nhiệm lau sạch phòng ốc và phục dịch người ở cấp cao hơn anh ấy)
  • As Superintendent, she outranked all the other police officers in the room.
  • She outranks the other officers involved in the investigation.
  • The most junior executive officer outranked the senior engineer officer aboard ship

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK