Cách dùng tính từ"perilous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"perilous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"perilous"tiếng anh

Mang nghĩa"hiểm hoạ; một cách nguy hiểm"

=very dangerous

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a perilous journey (IELTS TUTOR giải thích: một chuyến đi đầy nguy hiểm)
  • He took a perilous journey across the mountains. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã làm một chuyến hành trình gian nan băng qua các dãy núi)
  • a perilous journey
  • ...a perilous journey across the war-zone. 
  • The road grew even steeper and more perilous.
  •  ...perilous cliffs.
  • The country roads are quite perilous.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE