Cách dùng tính từ"overcast"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"overcast"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"overcast"

Mang nghĩa"tối sầm, u ám"

=If it is overcast, or if the sky or the day is overcast, the sky is completely covered with cloud and there is not much light.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a dark, overcast day (IELTS TUTOR giải thích: một ngày u ám, đầy mây)
  • For three days it was overcast. 
  • The weather forecast is for showers and overcast skies. 
  • It was a cold, windy, overcast afternoon in Washington.
  • It's a bit overcast – it might rain. (IELTS TUTOR giải thích: Trời hơi u ám – có thể sẽ mưa)
  • The sky is overcast and full of dark clouds. (IELTS TUTOR giải thích: Bầu trời u ám và đầy mây đen)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE