Cách dùng tính từ"outrageously "tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"outrageously "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"outrageously"

1. Mang nghĩa"vô căn cứ, quá đáng"

=very shocking or unreasonable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ‘She blames me for causing her father’s death.’
  •  ‘But that’s outrageous!’ an outrageous claim/act/demand

2. Mang nghĩa"làm lố, mắc cười, kì quặc, lố"

=extremely unusual and likely to shock people or make them laugh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • outrageous clothes/behaviour
  • He flatters her outrageously, and she swallows it whole. (IELTS TUTOR giải thích: Nó nịnh hót bà ta một cách quá đáng thế mà bà ta cũng tin tất thảy)
  • Mr. Jones is said to have become inebriated and then to have behaved outrageously on the aircraft. (IELTS TUTOR giải thích: Người ta nói ông Jones bị say rượu và đã cư xử rất kì quặc trên máy bay)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK